Aksaray Üniversitesi
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
Tarihçe

           

        Meslek Yüksekokulumuz Aksaray Üniversitesi bünyesinde, 2008 yılında 3837 sayılı kanunla, Teknik Programlar Bölümüne bağlı Mimari Restorasyon, Geleneksel El Sanatları, Gıda Teknolojisi ve Seracılık Programları ve de İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı olmak üzere 5 (beş) Program halinde kurulmuştur. 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında “Mimari Restorasyon”, “Geleneksel El Sanatları”, “Gıda Teknolojisi”, “Seracılık” ve de “Turizm ve Otel İşletmeciliği” programlarından her birine 30/35 (otuz/otuz beş) öğrenci kontenjanı alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Bu programlara ilave olarak 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı Aşçılık Programı açılmış ve 35 (otuz beş) öğrenci kontenjanı alınmıştır. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Seramik, Cam ve Çinicilik Programı açılmış ve 35 (otuz beş) öğrenci kontenjanı alınmıştır. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı başında Yüksekokulumuzdaki bölümler 5 (beş) bilim dalına ayrılmış, “İktisadi ve İdari Programlar” ve de “Teknik Programlar” Bölümleri yerine, “Bitkisel ve Hayvansal Üretim”, “Gıda İşleme”, “El Sanatları”, “Mimarlık ve Şehir Planlama” ve de “Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri” Bölümleri açılmıştır.  2012-2013 Eğitim Öğretim yılında El Sanatları Bölümüne bağlı olarak Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olarak Bitki Koruma Programı açılmış ve bu iki yeni programa 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 35’er (otuz beşer) öğrenci kontenjanı alınmıştır. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında, üst üste 2 (iki) yıl yeterli öğrenci tercihi alamayan Seramik, Cam ve Çinicilik Programı tamamen, Seracılık Programı ise yeni öğrenci alımına kapatılmıştır. Yüksekokulumuz halen aktif 7 (yedi) program ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.12.2008 tarih ve 24 sayılı oturumunda Meslek Yüksekokullarındaki bölüm ve programların ISCED’97 ve ISCO’88 gibi uluslararası eğitim alanı ve meslek sınıflandırmalarına göre yeniden düzenlemiştir.