Aksaray Üniversitesi
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu

 

Başkan

 

Öğr. Gör. Erdem BAYSAL

 

Yüksekokul Müdürü

Üye Öğr. Gör. Nuran ERDEM Müdür Yardımcısı
Üye   Müdür Yardımcısı
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehtap GÜRSOY  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl. Bşk.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CAN  Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Böl. Bşk.
Üye Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR  
Raportör Ahmet GÜNEŞ Yüksekokul Sekreteri