Yüksekokul Kurulu

Başkan Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ Yüksekokul Müdürü
Üye Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜRSOY Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı
Üye Yrd. Doç. Dr. Fatih PEKTAŞ Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK El Sanatları Bölüm Başkan V.
Üye Öğr. Gör. Nuran ERDEM Gıda İşleme Bölüm Başkan V.
Üye Öğr. Gör. Kenan ALTINKAYA Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.
Raportör Ahmet GÜNEŞ Yüksekokul Sekreteri