Yüksekokul Kurulu

Başkan Doç. Dr. Hüseyin ÜNLÜ Yüksekokul Müdürü
Üye Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜRSOY Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı
Üye Öğr. Gör. Nuran ERDEM Gıda İşleme Bölüm Başkan V.
Üye Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK El Sanatları Bölüm Başkan V.
Üye Öğr. Gör. Dr. Fatih PEKTAŞ Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkan V.
Üye Öğr. Gör. Kenan ALTINKAYA Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkan V.
Raportör Mustafa DEMİRCİ Yüksekokul Sekreteri