Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ Yüksekokul Müdürü
Üye Öğr. Gör. Nuri AKTOKAT Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Nuran ERDEM Müdür Yardımcısı
Üye Öğr. Gör. Mehmet CAN  
Üye Öğr. Gör. Müzeyyen AKSÖZ ŞEN  
Üye Okut. Hakan ÖZDEMİR  
Raportör Ahmet GÜNEŞ Yüksekokul Sekreteri