Seracılık

BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜM BAŞKANLIĞI bünyesinde kurulmuştur.

Seracılık programının amacı, seralarda sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürütecek insangücünü yetiştirmektir. Seracılık teknikeri, devlet sektörüne veya özel sektöre ait seralarda çalışabileceği gibi kendisi özel seralar kurabilir. Seracılık ülkemizde giderek yaygınlaşan bir çalışma alanıdır. 

Gereken Nitelikler: Seracılık programına girmek isteyen bir kimsenin biyoloji alanında başarılı olması, bitki yetiştirmekten hoşlanması gerekir. Ayrıca, seracılık alanında çalışacak kişilerin ekonomiye ve ticarete ilgi duymaları beklenir. 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Seracılık programını bitirenlere "Seracılık Teknikeri" ünvanı verilir. Seracılık teknikeri, seraların yapımı, ışıklandırılması, havalandırılması, ısı ve nem derecelerinin ayarlanması, serada yetişecek bitkiler ile ilgili kültürel işlemlerin yapılması, bitki bakımı ve ürünlerin pazarlanması gibi işleri yürütür. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Bölümleri

Öğretim Elemanları

Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜRSOY (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Nuri AKTOKAT