Mimari Restorasyon

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ Bünyesinde Kurulmuştur.

PROGRAMIN AMACI

Mimari Restorasyon Programı'nın amacı estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, sivil mimarlık örneklerinin, anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip sanat ve teknik elemanlarının yetiştirilmesidir. Bu programın eğitim dili Türkçe'dir.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Mimari Restorasyon Programı, ülkemizdeki eski tarihi yapıların restorasyon çalışmalarının dünya standartlarına uygun niteliklerini koruyarak yeni ve aslına uygun bir duruma getirmeyi amaçlayan bir ön lisans programıdır. Bu amaç doğrultusunda, kültür mirasımız olan bu taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının aslına uygun restorasyonunu yapmak, korumak ve bununla birlikte gerekli belgelemeye özen göstermek ve kültür mirasımızın geri dönüşü olmayan bir şekilde tahrip olmasını engellemek amaçlanmıştır.

Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yapılan Restorasyon programında, öğrenciler; koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri; ahşap ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; temel teknik resim kuralları ve bilgisayarda teknik çizim becerisi; geleneksel yapı türleri, geleneksel yapı elemanları kavramları, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları ve bileşenleri ve bunların işlev, gereç ve biçim özellikleri; geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi; geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması; tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitilirler.

Mimari Restorasyon programında eğitim görmek isteyen kimsenin üstün bir renk ve şekil algısına, parmaklarını ve ellerini ustalıkla kullanabilme gücüne ve estetik gücüne sahip, güzel sanatlara ilgili ve açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Mimari Restorasyon Programını bitirenlere ''Restorasyon Teknikeri'' unvanı verilmektedir. Bu unvanı alan öğrencilerimizin, yakın gelecekte müzelere ''Konservatör'' kadrolarının verilmesi, restorasyon bilincinin ülke çapına yayılması ile iş bulma olanakları daha da artacaktır. Ayrıca iş bulma konusunda da bölgelerarası fark ve cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Bu unvanı alan öğrencilerimiz;

 •  Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve buralara bağlı müzeler ve kazılarda,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı,
 • Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Milli Parklar,
 •  Milli Saraylar Genel Müdürlüğü' nde,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde
 • Karayolları Genel Müdürlüğünde
 • Özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında,
 • Vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde,
 • Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde
 • Şantiyelerde mimarlar yanında
 • Koleksiyonerlerin yanında ya da serbest olarak çalışabilmektedirler.

 

SINAVSIZ GEÇİŞ:

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri taktirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir.Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri ÖSYM merkezi sistemiyle yapılır. (YGS5)

GEREKEN NİTELİKLER

      Bu programda eğitim görmek isteyenlerin;

 • El becerileri gelişmiş,
 • Dikkatli ve sabırlı,
 • Çizim yeteneği olan,
 • Bedence sağlam ve dayanıklı,
 • Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kişiler olmaları gerekmektedir.

DGS İLE GEÇİŞ YAPABİLECEK BÖLÜMLER

Mimari Restorasyon Programı’ndan mezun olan öğrenciler aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler:

 • Mimarlık
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Eski Çini Onarımları
 • Çini
 • Tezhip
 • El sanatları
 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Şehir ve Bölge Planlama

MEZUNLARIN ALACAKLARI DİPLOMA VE ÜNVANI

Mimari Restorasyon Programı mezunlarına ''Restorasyon Teknikeri'' unvanı verilir.

Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Kenan ALTINKAYA

Öğr. Gör. İrem ÖZÇİFTÇİ

Öğr. Gör. Müzeyyen AKSÖZ ŞEN

Öğr. Gör. Ahmet Melih ÇİLİNGİR