Mimari Dekoratif Sanatlar

EL SANATLARI BÖLÜMÜ bünyesinde kurulmuştur

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, güzel sanatlar eğitimi ile örtüşük olarak yeteneğe dayalı eğitim-öğretim yapmaktadır. Kuruluşundan günümüze dek geçen süre içerisinde sürekli kendisini yenileyerek, çağı ve doğru öğrenci potansiyelini yakalayıp teknoloji ve uygulama alanlarındaki değişiklikler ile düzenlemelere uyum sağlamayı kendisine ilke edinmiş ve bunu başarmıştır. Program içeriğindeki derslerin ağırlık noktası, güzel sanatlar –tasarım - mimari ve iç mimariye yönelik olarak öğrenciyi eğitmek bu alanlarda kaliteli mesleki ara eleman olmalarını sağlamaktır.

Mimari Dekoratif Sanatları Teknikerleri; Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişilerdir. Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitimi yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım gibi konularında gerek vasıflı ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.

İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik, turistik-tarihi açıdan yeterli ve gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süsleme gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu alanı seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.

DGS Sınavı ile geçiş yapılabilecek Lisans Programları

Mimari Dekoratif Sanatları önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde;

  • Çini
  • El sanatları tasarımı ve üretimi
  • Fotoğraf
  • Geleneksel Türk El Sanatları
  • Grafik
  • İç Mimarlık
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  • Mimarlık
  • Seramik

lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. 

Öğretim Elemanları:

Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Menekşe ŞAHİN KARADAL

Öğr. Gör. Arzu Şule ACAR

Öğr. Gör. Eser ULUCAN

Öğr. Gör. Gamze KARAMAN