Gıda İşleme Bölümü

Bölüm Başkanı - Öğr. Gör. Nuran ERDEM