Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜRSOY

Müdür Yardımcısı - Öğr. Gör. Nuri AKTOKAT