Bitki Koruma

BİTKİSEL ve HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜM BAŞKANLIĞI bünyesinde kurulmuştur.

Bitki Koruma Programının amacı, tarım ürünlerindeki hastalık ve zararlılar ile bunların biyoloji ve ekolojileri, pestisit ve insektisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve entegre savaş yöntemleri konularında ön lisans eğitimi vermektir. Önlisans seviyesinde tekniker olarak yetiştirilen öğrenciler kamu ve özel tarım sektörünün teknik eleman gereksinimini karşılamak, organik ve geleneksel bitkisel üretimde ve depolanmış ürünlerde bitki hastalık ve zararlılarından kaynaklanan sorunların çözümüne katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezun öğrenciler "Bitki Koruma Teknikeri" ünvanını alırlar.

1. Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tarım işletmelerinde,

2. Tarımla ilgili faaliyet gösteren özel kuruluşlarda,

3. Kendi Tarımsal İlaç Eczanesini açabilme gibi istihdam alanları vardır.

Ayrıca Programa devam eden öğrenciler ikinci yılın sonunda ÖSYM tarafında yapılan Dikey Geçiş Sınavından (DGS) başarılı olmaları halinde Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçiş yapabilme imkanına sahiptirler.  

Dikey Geçiş Yapılabilecek 4 Yıllık Lisans Bölümleri

1. Bitki Koruma

2. Bahçe Bitkileri

3. Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

4. Orman Mühendisliği

5. Tarla Bitkileri

Öğretim Elemanları

Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜRSOY (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Nuri AKTOKAT