Barınma & Beslenme & Burs

Barınma ; 

Güzelyurt İlçesinde; Güzelyurt Belediyesi tarafından işletilmekte olan bir kız bir de erkek yurdu bulunmaktadır. Öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak konfora sahip olan kız yurdu 50, erkek yurdu ise 40 öğrenci kapasitesine sahiptir. Ayrıca turizm bölgesi olan Güzelyurt'ta çok sayıda pansiyon uygun fiyatlara eğitim-öğretim yılı boyunca kapılarını öğrencilerimize açmaktadır.

Öğrenci Yemekhanesi ; 

Okulumuz öğrencilerine öğle yemeği tabldot olarak verilmektedir. Yemekten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz; yemek maliyetinin üniversite Yönetim Kurulu tarafindan tespit edilen küçük bir kısmını katılım payı olarak ödemek suretiyle, yemek yiyebilmektedirler. Yemek maliyetinin geriye kalan kısmı ise; Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler bütçesinden karşılanmaktadır. Yemekhanede çıkan yemekler internet üzerinden Yemek Listesinde yayınlanmaktadır 

KYK Bursu : 

Kredi Yurtlar Kurumunca her yıl belirli kontenjanlarda, ihtiyaç sahibi olduğunu başvurusunda belgeleyen öğrencilere BURS verilmektedir. Başvurular her eğitim-öğretim yılı başlangıcında yüksekokulumuz müdürlüğüne yapılmaktadır.

Öğle Yemeği Yardımı : 

Maddi durumlari iyi olmadığı tespit edilen öğrencilerimize her eğitim - öğretim yılında üniversite birimlerindeki öğrenci sayıları ile orantılı olarak belirlenen kontenjanlar dahilinde ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır. Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin durumlarını belgeleyerek eğitim - öğretim yılı başlangıcında yüksekokul müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma Yardımı : 

Maddi durumlari iyi olmadığı tespit edilen öğrencilerimize her eğitim - öğretim yılında meslek yüksekokulu öğrenci sayıları ile orantılı olarak belirlenen kontenjanlar dahilinde okulumuz idari birimlerinde (özellikle öğrenci işlerinde) derslerinden arta kalan zamanlarında ücret karşılığı çalışma olanağı sunulmaktadır. Bu imkandan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin durumlarını belgeleyerek eğitim - öğretim yılı başlangıcında yüksekokul müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.