Akademik Birim Kalite Komisyonu

Başkan Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ (Yüksekokul Müdürü)
Üye Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜRSOY (Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl. Başk.)
Üye Yrd. Doç. Dr. Fatih PEKTAŞ (Otel Lokanta ve İkram Hiz. Böl. Başk. V.)
Üye Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK (El Sanatları Böl. Başk. V.)
Üye Ahmet GÜNEŞ (Yüksekokul Sekreteri)
Üye Enes YOLDAŞ (Öğrenci Temsilcisi)