Akademik Birim Kalite Komisyonu

Başkan Doç. Dr. Hüseyin ÜNLÜ (Yüksekokul Müdürü)
Üye Yrd. Doç. Dr. Mehtap GÜRSOY (Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl. Başk.)
Üye Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK (El Sanatları Böl. Başk. V.)
Üye Öğr. Gör. Fatih PEKTAŞ (Otel Lokanta ve İkram Hiz. Böl. Başk. V.)
Üye Mustafa DEMİRCİ (Yüksekokul Sekreteri)
Üye Enes YOLDAŞ (Öğrenci Temsilcisi)